Privacy- en cookieverklarinG Spik en Span Cleaning en Connect

Spik en Span vindt jouw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig met je gegevens om. Over jouw gegevens blijf jij de baas. Spik en Span verkoopt ze niet door.

In deze verklaring kan je lezen welke persoonsgegevens Spik en Span verwerkt van websitebezoekers, schoonmakers en huishoudens. Ook vertellen wij je wat jouw rechten zijn.

Je bent trouwens niet verplicht om jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als je sommige gegevens liever niet deelt, kan je mogelijk niet gebruikmaken van onze diensten.

 1. Over Spik en Span

 Spik en Span Cleaning en Connect (Spik en Span) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van websitebezoekers, schoonmakers en huishoudens.

Spik en Span is gevestigd aan de Industrieweg 1 a-8, 4104 AP, in Culemborg.

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn we ingeschreven onder het nummer 62835475. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacy- en cookieverklaring of de verwerking van jouw gegevens, kun je op de volgende manieren contact met ons opnemen:

E-mail: info@spikenspancleaningenconnect.nl

Telefoon: 06 11 43 81 42

Via de post: Industrieweg 1 a-8, 4104 AP, Culemborg

 1. Welke gegevens verzamelen wij en waarom? 
 • Websitebezoekers, algemeen

 Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen van websitebezoekers: 

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Algemene bezoekgegevens, wanneer jij gebruikmaakt van ons website (het IP-adres bijvoorbeeld)
 • Gegevens die jij met ons deelt, wanneer je contact opneemt 

Contact opnemen

Neem je contact met ons op? Dan verwerken wij natuurlijk de gegevens die we van jou hebben ontvangen, zodat wij kunnen reageren op jouw bericht. Deze gegevens verwijderen wij wanneer jouw vraag, verzoek, klacht, etc. is afgehandeld.

 Marketingberichten

Bestaande klanten kunnen commerciële marketingberichten van ons ontvangen (een nieuwsbrief bijvoorbeeld, die verband houdt met de diensten die jij bij ons hebt afgenomen). Wij hebben namelijk een gerechtvaardigd commercieel belang om directe marketing-berichten te sturen. Dit soort marketing-berichten sturen wij trouwens niet indien je hiertegen bezwaar hebt gemaakt. Elke e-mail bevat bovendien altijd een afmeldlink. 

 • Schoonmakers 

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen van schoonmakers: 

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Geboortedatum en plaats
 • Geslacht en leeftijd
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Informatie over jouw beschikbaarheid, zoals datum en tijden
 • Informatie over vervoermiddel
 • Informatie of je voldoet aan de regeling Dienstverlening aan Huis
 • Wat jouw ervaring is als schoonmaker, relevante opleidingen
 • ID-kaart nummer of paspoort
 • VOG (verklaring omtrent gedrag)
 • Andere relevante zaken die vrijwillig worden verstrekt (of je bijvoorbeeld bang bent voor bepaalde huisdieren) 

Gegevens die extra gevoelig zijn (zogenaamde bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw gezondheid) verwerken wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming, dan wel op basis van een andere expliciete (wettelijke) grondslag. 

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten vragen wij je bij aanmelding om een registratieformulier in te vullen. Zo kunnen wij een goede match maken tussen schoonmakers en huishoudens. De informatie die jij verstrekt bij aanmelding wordt bovendien gebruikt om een boeking uit te voeren en te verwerken, klachten af te handelen, enzovoorts. Ook kunnen wij je vragen om een verklaring omtrent gedrag te overleggen.

In het geval de opdracht arbeidsbemiddeling inhoudt zijn wij wettelijk verplicht om jouw identiteit te controleren. Wij vernietigen een kopie vervolgens na 4 weken. Je kan gebruikmaken van de Kopie ID-app van de Rijksoverheid. 

De gegevens die wij verzamelen van schoonmakers worden in de meeste gevallen verwerkt onder de grondslag “uitvoering van de overeenkomst”. 

Wil je niet meer ingeschreven staan als schoonmaker bij Spik en Span? Laat ons dit gerust weten. Jouw gegevens worden binnen 3 maanden nadat het verzoek is ontvangen, verwijderd, tenzij wij gegevens langer moeten bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. 

 • Huishoudens 

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen van huishoudens: 

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Financiële gegevens, zoals een bankrekeningnummer
 • Boekingsverzoek, met informatie over de gewenste huishoudelijke hulp (zoals het tijdstip, datum, duur, of het een eenmalig of herhaaldelijk verzoek betreft, enzovoorts)
 • Andere relevante zaken die vrijwillig worden verstrekt. 

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten vragen wij je bij aanmelding om een registratieformulier in te vullen. Zo kunnen wij een goede match maken tussen schoonmakers en huishoudens. De informatie die jij verstrekt bij aanmelding wordt bovendien gebruikt om een boeking uit te voeren en te verwerken, klachten af te handelen, betalingen uit te kunnen voeren, een machtiging voor automatische incasso te kunnen verwerken, enzovoorts. De gegevens die wij verzamelen van huishoudens worden verwerkt onder de grondslag “uitvoering van de overeenkomst”. 

Wil je niet meer ingeschreven staan als huishouden bij Spik en Span? Laat ons dit gerust weten. Jouw gegevens worden binnen 3 maanden nadat het verzoek is ontvangen, verwijderd, tenzij wij gegevens langer moeten bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. 

 1. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? 

Jouw persoonsgegevens worden in zijn algemeenheid niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen zoals hierboven omschreven, te verwezenlijken. Uiteraard kunnen wij persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. Zo’n wettelijke verplichting is bijvoorbeeld onze plicht om administratiegegevens zeven jaar te bewaren. 

 1. Worden jouw gegevens aan derden gegeven? 

Wij verkopen geen gegevens aan derden, maar wij kunnen wel gegevens doorgeven. Zo kunnen wij gegevens doorgeven aan derden in het kader van onze overeenkomst, indien wij hiertoe verplicht worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijke bevel of vonnis, wanneer wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben of wanneer jij hiertoe jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Om een succesvolle bemiddeling goed te laten verlopen, kunnen de contactgegevens van schoonmakers en huishoudens met elkaar worden gedeeld opdat partijen met elkaar contact kunnen opnemen. Het profiel van schoonmakers kan bovendien worden getoond aan huishoudens, met het doel om beide partijen succesvol aan elkaar te koppelen. 

Wij kunnen jouw gegevens bovendien doorgeven aan de volgende (categorieën van) ontvangers: 

 • Hosting van de website
 • IT-leveranciers en dienstverleners
 • Cookie leveranciers
 • Betaaldienstverleners
 • Boekhouder voor de financiële administratie
 • Boekhoudsoftware
 • Mailservers 

Met (sub)verwerkers hebben wij een (verwerkers)overeenkomst afgesloten. Hierin wordt vastgelegd dat jouw gegevens alleen worden gebruikt voor het beoogde doel c.q. de beoogde overeenkomst en dat de gegevens na de opdracht door de (sub)verwerker worden vernietigd. 

 1. Hoe beveiligen wij jouw gegevens? 

We willen natuurlijk voorkomen dat jouw gegevens in verkeerde handen vallen. Daarom hebben wij technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van – en ongeoorloofde toegang tot – jouw persoonsgegevens te voorkomen. Zo maken wij gebruik van antivirussoftware, slaan we niet meer gegevens op dan noodzakelijk en is onze website met Transport Layer Security beveiligd. Wij kunnen alleen niet garanderen dat de manier waarop jij online jouw gegevens verstrekt veilig is; dit vanwege de specifieke kenmerken van het internet. Wij evalueren en actualiseren regelmatig de door ons genomen beveiligingsmaatregelen. 

 1. Wat zijn jouw rechten?

Jij blijft de baas over jouw gegevens. Daarom heb je de volgende rechten:

 • recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • recht op rectificatie en aanvulling van je persoonsgegevens;
 • recht op verwijdering van je persoonsgegevens;
 • recht op beperking van je persoonsgegevens;
 • recht van bezwaar;
 • recht om jouw toestemming op elk moment in te trekken;
 • recht op overdracht van je gegevens, als dit technisch haalbaar is.

Wil je gebruik maken van jouw rechten? Stuur dan een e-mail naar info@spikenspanculemborg.nl.

 1. Je hebt een vraag, opmerking of klacht 

Heb je vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op via de contactgegevens in deze verklaring. 

Wij helpen je graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan je doen door hier te klikken. 

 1. Wijzigingen in deze verklaring 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 februari, 2021. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring op elk gewenst moment.